Mecenasi

Wyniki konkursu Top Ten okna 2014

Wprowadzenie

Celem konkursu Top Ten jest wskazanie uczestnikom procesu inwestycyjnego najlepszych, efektywnych energetycznie urządzeń i wyrobów np. dla sprzętu AGD, audiowizualnego, wśród wyrobów budowlanych, w tym stolarki. Wybór produktów do wyróżnień w ramach TopTen oparty jest głównie o ich efektywność energetyczną. Ocena wybieranych urządzeń i wyrobów opiera się na deklaracjach, obiektywnych testach i analizach opracowanych przez niezależne instytucje. W ramach stolarki budowlanej za wskazanie najlepszych wyrobów dostępnych na polskim rynku odpowiedzialni byli: Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Cel konkursu Top Ten Okna 2014

Stolarka budowlana pełni wiele funkcji i ma duży wpływ na jakość środowiska wewnętrznego w budynku, w tym na zużycie energii. Wskazanie optymalnej, efektywnej energetycznie stolarki stanowi dużą trudność nawet dla specjalistów. W zakresie efektywności energetycznej można określić nawet 8 parametrów mających bezpośredni wpływ na efektywność energetyczną wyrobu. Konkurs Top Ten ma pomóc inwestorom, projektantom, audytorom energetycznym wybrać najlepsze dostępne na polskim rynku wyroby.

Organizatorzy i mecenasi konkursu

Głównymi organizatorami konkursu Top Ten Okna 2014 są:

Mecenasami konkursu są firmy:

Statystyki konkursu

Do udziału w konkursie zaproszono wszystkie firmy produkujące stolarkę. Do konkursu ostatecznie zgłoszono dziewięć wyrobów produkowanych przez siedmiu producentów. Wszystkie zgłoszone wyroby poddano szczegółowej ocenie, zgodnie z zasadami konkursu.

Kryteria oceny stolarki

W tegorocznej edycji konkursu oceniano parametry opisane wg normy PN-EN 14351-1+A1:2010. Podstawową oceny była efektywność energetyczna stolarki wykonana w oparciu o bilans energetyczny. Ocenie podlegały również inne parametry opisujące najważniejsze cechy wyrobu: wartość współczynnika przenikania ciepła okna Uw, [W/m2K], współczynnik przepuszczalności energii słonecznej gG , współczynnik przepuszczalności światła Lt , wskaźnik oddawania barw szyby – Ra, klasa odporności na obciążenie wiatrem, wodoszczelność, izolacyjność akustyczna okna RW(C;Ctr), estetyka i funkcjonalność rozwiązań. Wykonano ocenę porównawczą w odniesieniu do okien spełniających minimalne wymagania prawne. Wyniki oceny poszczególnych parametrów zamieszczono poniżej oraz łączną ocenę zamieszczono poniżej.

Czytaj całość >>>

Wyniki konkursu >>>

Film - o konkursie

10. Dni Oszczędzania Energii - Konkurs TOP TEN Okna 2014

Filmy - okna pionowe

10. Dni Oszczędzania Energii - Konkurs TOP TEN Okna 2014, "AdamS" H. Pędzich

10. Dni Oszczędzania Energii - Konkurs TOP TEN Okna 2014, Oknoplast Sp. z o.o.

10. Dni Oszczędzania Energii - Konkurs TOP TEN Okna 2014, Bracia Bertrand Sp. z o.o. Sp. k.

10. Dni Oszczędzania Energii - Konkurs TOP TEN Okna 2014, M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o.

Film - okna połaciowe

10. Dni Oszczędzania Energii - Konkurs TOP TEN Okna 2014, Fakro Sp. z o.o.