Wzory etykiet energetycznych dla okna pionowego

Przykład 1. Okno o Uw=1,3 W/m2K bez osłon termicznej i przeciwsłonecznej.

Przykład 2. Okno o Uw=1,3 W/m2K z osłoną termiczną ΔR=0,33 m2K/W.

Przykład 3. Okno o Uw=1,3 W/m2K z osłoną termiczną ΔR=0,33 m2K/W i przeciwsłoneczną fc=0,05.

Przykład 4. Okno o Uw=0,85 W/m2K z osłoną termiczną ΔR=0,33 m2K/W i przeciwsłoneczną fc=0,05.