Wzory etykiet energetycznych dla drzwi zewnętrznych

Przykład 1. Drzwi o UD=1,7 W/m2K.

Przykład 2. Drzwi o UD=1,0 W/m2K.