Etykietowanie energetyczne produktów

  1. Co to jest etykieta energetyczna?

Etykieta energetyczna okna – etykieta zawierająca informacje o klasie energetycznej i podstawowych parametrach wyrobu budowlanego (okna pionowego, okna dachowego, drzwi lub bram) np. zużyciu energii przez wyrób, izolacyjności termicznej, szczelności, sposobie mocowania.

W Unii Europejskiej muszą w nią być zaopatrzone urządzenia AGD, urządzenia grzewcze, opony oraz źródła światła. Etykieta taka daje konsumentowi możliwość porównania pod względem energochłonności różnych urządzeń należącej do tej samej grupy wyrobów.

Klasy efektywności energetycznej przyporządkowane są skali złożonej z liter od A do G, gdzie klasa A (umieszczana na zielonym pasku) oznacza urządzenie najbardziej efektywne, a klasa G (umieszczana na czerwonym pasku) najmniej efektywne. Klasy wyznacza się ze stosunku rocznego zużycia energii przez dane urządzenie do standardowego zużycia energii przez tego typu urządzenia określonego odpowiednimi przepisami.

  1. Po co etykietowanie energetyczne stolarki?

Etykietowanie energetyczne jest narzędziem niezbędnym przy podejmowaniu decyzji o zakupie produktów mających wpływ na zużycie energii. W związku z tym niezbędne jest wprowadzenie rozszerzonego zakresu etykietowania energetycznego zwłaszcza związanego z budynkami, które są odpowiedzialne za zużycie energii na poziomie 41% w odniesieniu do jej całkowitej konsumpcji. Duży wpływ na zużycie energii w budownictwie mają przegrody zewnętrzne. Do tej grupy należy stolarka otworowa, która zgodnie z obowiązującym prawem UE, powinna być etykietowana energetycznie we wszystkich krajach członkowskich już od kilku lat.

Wybór efektywnego energetycznie okna, drzwi lub bramy garażowej nie jest działaniem prostym nawet dla architekta czy inżyniera budowlanego. Efektywność energetyczna stolarki zależy od:

Etykietowanie energetyczne wyrobów przyczynia się do zwiększenia przejrzystości istotnych cech produktu oraz lepszej orientacji przy zakupie wyrobu np. okien drzwi lub bram garażowych. Dzięki informacjom zawartym na etykietach energetycznych łatwo i szybko można porównać parametry poszczególnych wyrobów i wybrać rozwiązania najkorzystniejsze pod względem ich energochłonności.

  1. Jak rozpoznać dobrą pod względem energetycznym stolarkę budowlaną?

Etykiety energetyczne z przejrzystym oznaczeniem klasy efektywności energetycznej od A do G ułatwią wybór stolarki budowlanej, odpowiadający indywidualnym preferencjom użytkownika. Okna oceniane są dla pomieszczeń ogrzewanych oraz ogrzewanych i chłodzonych. Poniżej przykładowe etykiety porównawcze dla okien pionowych i drzwi zewnętrznych o różnej efektywności energetycznej.