Historia TOPTEN

Idea TOPTEN powstała w 2000 r. w Szwajcarii. W 2004 i 2005 r. podobne inicjatywy z sukcesem powstały we Francji i Austrii, a od 2006 r. projekt jest realizowany w Polsce. Obecnie trwa jego czwarta edycja „TOPTEN ACT – Enabling consumer action towards top energy-efficient products”. Zaangażowanych jest 17 partnerów (z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Hiszpanii, Szwecji, Litwy, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Włoch).

W ramach projektu TOPTEN realizowany jest od 2012 r. konkurs dla producentów oraz dystrybutorów stolarki okiennej i drzwiowej. W tym roku odbyła się trzecia edycja konkursu. Lista TOPTEN najlepszych w Polsce okien i drzwi dostępna jest w tym serwisie oraz na portalach www.topten.info.pl oraz www.cieplej.pl.

Konkurs TOPTEN Okna jest realizowany w ramach projektu „TOPTEN ACT”. Projekt uzyskał finansowanie z programu Unii Europejskiej Horizon 2020 w ramach umowy dotacji nr 649647.

Celem projektu Topten jest promowanie w Europie najbardziej efektywnych energetycznie urządzeń w różnych kategoriach m.in. sprzęt AGD, biurowy, audiowizualny oraz samochody. Wybór produktów Topten oparty jest o ich efektywność energetyczną i jest niezależny od producentów, dystrybutorów handlowych. Ocena wybieranych urządzeń opiera się m.in. na standardowych deklaracjach, obiektywnych testach i analizach opracowanych przez niezależne instytucje.

W roku 2015 odbyła się trzecia edycja konkursu pod nawą TOPTEN - OKNA 2015. Najlepsza stolarka budowlana.

Cel konkursu

Celem Konkursu jest wskazanie i promowanie na polskim rynku inwestorskim i konsumenckim okien i drzwi o najlepszej efektywności energetycznej przy uwzględnieniu aspektów technicznych oraz ekonomicznych.