Bramy garażowe

W celu wyznaczenia wskaźnika efektywności energetycznej bram garażowych przyjęto następujące założenia:

Wzór do określenia jakości energetycznej przedstawia się następująco:

gdzie:

AG – współczynnik klimatyczny zysków ciepła od nasłonecznienia dla bram garażowych. Wartość AG wyznacza się na podstawie godzinowych symulacji zapotrzebowania na energię referencyjnego budynku mieszkalnego, oddzielnie dla sezonu grzewczego i chłodniczego.

Klasyfikację energetyczną przyjęto wykorzystując efektywność energetyczną EEG obliczoną według wzoru:

Klasę energetyczną bramy garażowej wyznacza się wykorzystując iloraz wartości EG dla badanej bramy do wartości EG,ref. Wartość EEG,ref wyznaczono dla bram spełniających aktualne minimalne wymagania prawne:

– 1,7 W/m2K;

– referencyjna szczelność stolarki klasy III – 9 m3/m2·h;

– referencyjny montażowy liniowy współczynnik przewodzenia ciepła wynoszący 0,25 W/mK;

- wartość referencyjna długości mostka cieplnego, wyznaczona dla bramy o wymiarach 2,445 x 2,305m2 równa 1,7;

dla okresu grzewczego wynosi - 50 kWh/m2K, klasa D jest w przedziale od -40 do -50 kWh/m2rok

Przedziały energetyczne klas - bramy garażowe

Klasa

[kWh/m2]

[kWh/m2]

G

 

> -125

F

≤ -125

> -55

E

≤ -55

> -50

D

≤ -50

> -40

C

≤ -40

> -30

B

≤ -30

> -22,5

A

≤ -22,5