Drzwi zewnętrze o C ≤ 0,25

W celu wyznaczenia wskaźnika efektywności energetycznej dla drzwi przyjęto następujące założenia:

gdzie:

AD – współczynnik klimatyczny zysków ciepła od nasłonecznienia dla drzwi zewnętrznych. Wartość AD wyznacza się na podstawie godzinowych symulacji zapotrzebowania na energię referencyjnego budynku mieszkalnego, oddzielnie dla sezonu grzewczego i chłodniczego.

Klasyfikację energetyczną przyjęto w oparciu o efektywność energetyczną drzwi obliczoną według wzoru:

Klasę energetyczną drzwi zewnętrznych wyznacza się wykorzystując wartości dla analizowanych drzwi oraz wartość . Wartość wyznaczono dla drzwi zew. spełniających aktualne minimalne wymagania prawne:

– 1,7 W/m2K

– referencyjna szczelność stolarki – 6 m3/m2·h

– referencyjny montażowy liniowy współczynnik przewodzenia ciepła wynoszący 0,25 W/mK;

- wartość referencyjna długości mostka cieplnego wyznaczona dla drzwi zewnętrznych o wymiarach 2,2 x 0,9 m2 równa 3,4

dla okresu grzewczego wynosi - 240 kWh/m2K, klasa D mieści się w przedziale od -192 do -240 kWh/m2rok

Przedziały energetyczne klas - drzwi wejściowe zewnętrzne

Klasa

[kWh/m2]

[kWh/m2]

G

 

< - 312

F

≥ -312

< -276

E

≥ -276

< -240

D

≥ -240

< -192

C

≥ -192

< -144

B

≥ -144

< - 108

A

≥ - 108