Wzory etykiet energetycznych dla bram garażowych

Przykład 1. Brama garażowa o UG=1,7 W/m2K.

Przykład 2. Brama garażowa o UG=0,9 W/m2K.